Tuition

COURSES and TUITION

 

THAI

COURSE - LEVELTITLEHOURSTUITION
Thai Tourist - BasicThai Short Course for Tourists206000
 Thai - 01Basic Thai307000
 Thai - 02Time and Shopping 30 7000
 Thai - 03Intermediate Thai307000
 Thai - 04Confidence Thai 30 7000
Thai - 05Local Culture / Thai Just Like a Thai307000
 Thai - 06 Using Thai perfectly 30 7000
Thai - 07Advanced Thai307000

ENGLISH

 

GROUP HOURS                      TUITION
308,900
10023,000
20037,000

 

 

          PRIVATE  HOURS                     TUITION
                             30                         15,000
                             60                        30,000
                           100                        46,000

CLASS TIMES for THAI and ENGLISH

9 am  - 11 am
11 am - 1 pm
2 pm - 4 pm
4 pm - 6 pm